Blisko

Obróbka wyładowań elektrycznych

  • KRM-Trade
  • /
  • Obróbka wyładowań elektrycznych

Obróbka wyładowań elektrycznych w KRM-Trade

Dzięki technologii obróbki wyładowań elektrycznych oferujemy produkcje części o różnych rozmiarach i złożonej geometrii.

Obróbka wyładowań elektrycznych


Zasada obróbki metalu za pomocą wyładowań elektrycznych (EDM)

Metoda obróbki metali oparta głównie na wyzyskaniu erozji elektrycznej, towarzyszącej wyładowaniom elektrycznym.

Największy efekt EDM pokazano za pomocą jednego z tych dielektryków. Ciecz w obszarze erozji wyparowuje. Mikro-eksplozja pary niszczy pożądaną część metalu z niewiarygodną dokładnością.


Maszyny KRM-Trade mają bardzo mały promień użytecznego przekroju. To ma pozytywny wpływ. Poza tym nasze narzędzia tnące mają bardzo precyzyjną trójwymiarową orientację.


Jakie usługi obróbki wyładowań elektrycznych oferuje KRM-Trade?

Oferujemy następujące usługi z najnowocześniejszym sprzętem:

- produkcja trwałych narzędzi skrawających, dokładne wzory, krzywe.

- wytwarzanie części o dowolnej złożoności bardzo twardego i kruchego metalu (noże techniczne),

- skomplikowane formy do różnych gałęzi przemysłu,

- wytwarzanie części różnych trójwymiarowych konfiguracji,

- prace wymagające szczególnej dokładności i wykończenia powierzchni.